УСЛУГИ

OСНОВНИ УСЛУГИ

Услуги свързани с регистрацията на всички видове дружества и промени по обстоятелствата свързани с тях.

СПЕЦИАЛНИ ОФЕРТИ

Тук може да разгледате нашите специални предложения свързани с юридическото и счетоводното обслужване на фирми, както и други правни услуги, които предлагаме.

АБОНАМЕНТ за правно обслужване

Услугата включва текуща правна помощ въз основа на Договор за абонаментно правно обслужване с юридическо лице или едноличен търговец, като цената се определя с оглед конкретния случай и ежемесечната натовареност. Услугата не включва явяване по съдебни дела на съответното юридическо лице или едноличен търговец. За повече информация, моля свържете се с нас.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

za-nas-snimka.png

Проверка на недвижим имот

Ако сте решили да придобиете недвижим имот и желаете сигурност ,че сделката ще бъде юридически издържана тогава сте на правилното място.

Услугата представлява пълна проверка на имота за :

възбрани, вписани искови молби, право на собственост, учредени ограничени вещни права, учредени или заличени ипотеки, придобиване от предишните собственици.

Преглеждаме и проверяваме всички документи касаещи имота и на базата на нашата проверка ви изготвяме правно становище , което ще получите , разгледате и обсъдите с нас и по този начин сте наясно с цялата информация касаеща имота ,който желаете да придобиете.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

3-4.jpg