АБОНАМЕНТ

Абонамент за правно обслужване

Услугата включва текуща правна помощ въз основа на Договор за абонаментно правно обслужване с юридическо лице или едноличен търговец, като цената се определя с оглед конкретния случай и ежемесечната натовареност.

Услугата не включва явяване по съдебни дела на съответното юридическо лице или едноличен търговец.

За повече информация, моля свържете се с нас.

Базов Пакет

10 часа / месец

Oчаквайте скоро!

Стандартен Пакет

30 часа / месец

Oчаквайте скоро!

Екслкузивен Пакет

∞ часа / месец

Oчаквайте скоро!