ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА „drujestvo.com“ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Въведение

С представяне на настоящите правила имаме за цел да ви разясним каква информация събираме за вас, защо и как го правим, какви са правата ви съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR).

Защо е необходимо вашето съгласие?

Наш изключителен приоритет е да защитаваме личните ви данни и да получим вашето свободно, информирано и недвусмислено съгласие за обработка на личните ви данни от „drujestvo“.

Повече информация за drujestvo и уебсайтът на drujestvo може да намерите тук.

Ако маркирате „Приемам всичко” вие се съгласявате, че предоставяте личните си данни доброволно, че сте се запознали с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година-GDPR и давате своето съгласие личните ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за цели, които сме посочили по-долу.

Определения

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“ или “потребител”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;

„Администратор“ означава орган, който сам или съвместно с други органи определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в българското законодателство. В настоящия случай администраторът е Drujestvo (наричано по-долу за краткост „Администратор”);

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на осигуряване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Надзорен орган“ означава независим публичен орган от държава членка на Европейския съюз, отговорен за наблюдението на прилагането на правилата за защита на личните данни. За Република България надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

Цел на политиката

Тази политика за поверителност има за цел да гарантира, че Администраторът:

 • спазва законодателството в областта на защитата на данните, а именно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство, и следва добрите практики;
 • защитава потребителите, служителите, клиентите и партньорите на Администратора;
 • гарантира прозрачност за начините, по които се съхраняват и обработват личните данни на субектите;
 • осигурява защита от рисковете, свързани с нарушаване на данните.
Как събираме информация за вас?

Ние можем да събираме информация за Вас по няколко начина:

Попълвани и изпращани от Вас форми, свързани с използваните услуги.

Чрез изпращането им, Вие съзнателно споделяте лични данни.

За всяка форма, съдържаща изпращане на лични данни, ще посочим целите на използване, срок на съхранението им, трети страни, с които евентуално ще ги споделим, начините да упражните правата си по Регламента.

Ще минимизираме обема данни във формата спрямо според обявените цели.

Например:

 • когато създавате профил на уебсайта www.drujestvo.com, вие ни предоставяте лична информация, включително имената си, телефонен номер и електронна поща.
 • когато участвате в игри, конкурси или промоции на Администратора и/или на трети страни – Партньори на Администратора, Вие предоставяте лична информация, според спецификата на играта, обичайно – имена, телефонен номер, електронна поща

Данни, събирани чрез наблюдения

Понякога събираме информация за Вас наблюдавайки Вашето поведение на сайта ни.

За целта използваме стандартни за Internet подходи за проследяване на потребителското поведение, напр. използване на мрежово оборудване, за проследяване на IP адреса Ви, анализиране на информацията налична като част от комуникацията в използваните от нас протоколи за запис и обмен на идентификатори на Вас и устройството Ви, напр. HTTP GET/POST заявките, използване функционалностите на JavaScript и други стандартни и широко разпространени в WEB програмни езици за извличане на данни и информация за контекста Ви – браузър, операционна система, резолюция на екрана, език и др.

Данни, получени от трети страни

Понякога, след Ваше изрично съгласие, можем да получим данни от трети страни, напр. данни от профила Ви в социални мрежи, като Facebook.

Възможно е тези данни да бъдат обединени с други лични данни за Вас, с които вече разполагаме.

Използвайки различни инструменти за онлайн анализ, ние можем да получим детайлни, но агрегирани данни за аудиторията на сайта ни. Това не са лични данни по смисъла на Регламента.

Бисквитки

Администраторът използва на своя сайт бисквитки за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за предоставяне на посочените в сайта услуги.

Някои от тези бисквитки са технически необходими за нормалното функциониране на сайтовете.

Повече информация за политиката на Администраторът по отношение на бисквитките може да намерите тук.

Каква информация събираме и обработваме, когато ползвате нашите услуги?

Попълвани и изпращани от Вас форми

Възможно е да събираме разнообразни лични данни, според целите на формата и уговорките ни с рекламните партньори.

Обичайно, събираме следните данни:

 • Вашите имена – за физически лица, Наименование – за юридически лица;
 • Потребителско име;
 • Парола;
 • Мобилен телефон;
 • Адрес на електронна поща;

Данни, събирани чрез наблюдения

За всички посетители ние и доставчиците на използваните от нас инструменти, обичайно събираме следните данни за Вас:

 • IP адреса, от който правите посещението;
 • Идентификатор на браузъра Ви;
 • Идентификатор на мобилното Ви устройството;
 • Несъдържащ лични данни Ваш идентификатор;
 • История на поведението Ви – посетени страници, време прекарано на тях, закупени продукти и други;
 • Поведение спрямо съдържанието на сайта – навигация, използвани интерфейсни елементи, време на престой;
 • Вашите търсения;
 • Поведение спрямо сервираните Ви реклами – какви и колко реклами са сервирани; къде са сервирани; видени реклами; реализирани кликове, пропуснати реклами и други;
 • Вашите коментари.

За логнатите потребители, към посочените по-горе данни, събираме и идентификатори, свързващи ги с конкретния профил на потребителя.

Данни, получени от трети страни

В зависимост от източника на данни, това включва:

 • Основна информация за профила, като име, имейл адрес;
 • Подробности, които решите да споделите според конкретните настройки за социални медийни акаунти;
 • Вашите контакти и начина Ви на свързаност с тях.
За какви цели обработваме информацията?

Информацията, която събираме и обработваме за вас може да се използва за следните цели:

Нормално функциониране на сайта ни

Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайта ни. Чрез тях можем да удостоверим самоличността Ви като логнат потребител, да Ви покажем по-добре съдържанието, да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайта и Вас от посегателства.

Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат, кеширано съдържание и други.

Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация за използване на наша услуга.

За договорно изпълнение на услугите ни

Тук попадат данните, свързани с идентифицирането на потребителя във връзка с регистрация за използване на наша услуга.

За запазване и достъп до информация

Тази цел е спомагателна за изпълнение на други цели – чрез използването на различни технически механизми, Администраторът ще може да изпълни някоя от другите описани цели.

Включва съхранение и достъп до информация, запазена на Вашето устройство, напр. идентификатори на устройство, идентификатори на потребител, рекламни идентификатори, бисквитки и други технологии.

Тази цел е помощна – чрез използването на описаните в нея технически механизми, ние ще можем да изпълним някоя от другите описани цели.

За персонализиране и профилиране

Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо сервиране на персонализирана реклама и/или съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след време.

Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта се използва за създаване на заключения за Вашите интереси, чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.

Целите, преследвани от Администратора са: осигуряване на по-добро преживяване на потребителите на сайта и услугите ни, чрез показване на релевантни реклами.

За подбор, доставка и отчитане на сервираните реклами

Администраторът предлага безплатен за достъп от потребителите си уебсайт. За да може да осигури финансиране на дейността си, Администраторът е възможно да сервира реклами на потребителите си.

Известно е, че сервирането на реклами и свързаните с тази дейност събиране на данни за потребителското поведение и изграждане на профили на потребителите са измежду най-сериозните причини за създаване на ОРЗД.

Администраторът разбира отговорностите си към потребителите и се стреми да ограничи събирането и обработката на данни за целите на оптимизиране сервирането на реклами до възможния минимум. Все пак, технологичното развитие е довело до създаването на сложна система от отношения и обмен на данни за тези цели.

Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви доставим релевантна реклама и за да можем да измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се показват дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.

Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

За подбор, доставка и отчитане на сервираното съдържание

Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви доставим релевантно съдържание и да измерим доставката и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви съдържание, колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие, свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.

Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

За измерване

Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем Вашето използване на услугите ни.

Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

За целта използваме единствено инструмента Google Analytics, като до момента на получаване на Вашето съгласие сме изключили функционалностите Google Анализ функции за рекламиране и сме подали команда за анонимизиране на Вашето IP към Google Analytics.

Ние смятаме, че по този начин, от една страна, сме минимизирали обема на събираната за целите на измерването информация до минимално необходимия за това размер и по този начин гарантираме, че тези данни не се използват за други цели, освен за Измерване, а от друга страна, вярваме, че защитаваме легитимния ни интерес за нормалното и необходимо функциониране на нашите услуги.

По възложение и за проекти на трети страни

При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни, които им споделяме за осъществяване целите на проектите им.

Детайлна информация за целите може да намерите в Общите условия на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на Вашето съгласие.

За да Ви информираме за игри и промоционални оферти на Администратора и/или на трети страни – Партньори.

За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за наши или на трети страни, наши партньори, инициативи, промоции, игри, оферти и други.

За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.

За обработване на личните Ви данни, включително предоставяне на компетентни органи в предвидените в законите случаи и за изпълнение на законови задължения на Администратора, както и за цели, свързани с изпълнение на задълженията на страните по договор

За целите на планиране, отчетност и статистика

За целите на планиране, отчетност и статистика означава всяка операция по събиране и обработване на лични данни, необходими за статистически изследвания или за изготвяне на статистически резултати, както и за подготовка, реализиране и проверка на планове и резултатите от тях.

За Маркетингови цели

За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи, събираме данни като адрес на електронна поща или друг начин за контакт с Вас – Viber, Messenger, WhatsApp, LinkedIn профил или такъв в друга комуникационна платформа.

Кой друг има достъп до тази информация?

Ние понякога разкриваме вашата лична информация на трети лица – Партньори на Администратора, включително и на такива трети лица, находящи се извън Европейския съюз, при спазване на изискванията на Регламента, като например:

 • Трети лица, с които Администраторът има договорни правоотношения да организира игри, конкурси или промоции за тези Партньори;
 • Трети лица, с които Администраторът има договорни правоотношения да публикува реклами и популяризира чрез други подходящи способи техни продукти и услуги;
 • Трети лица, с които Администраторът има договорни правоотношения за извършване на Измервания, За подбор, доставка и измерване на сервиране на съдържание или реклами, включително сървъри за доставка на рекламно съдържани, борси за търгуване на инвентар (Ad Exchanges) издателски инструменти (SSP), рекламодателски инструменти (DSP);
 • Трети лица, с които Администраторът има договорни правоотношения за ползване на колокационни услуги;
 • Трети лица, с които Администраторът има договорни правоотношения за ползване на Виртуални сървъри (VPS);
 • Трети лица, предоставящи услуги за подобряване на рекламното таргетиране на продуктите и услугите на Администратора и/или Партньорите на Администратора;
 • Трети лица, предоставящи услуги във връзка със създаване на деперсонализирани потребителски сегменти, според потребителското поведение;
 • Индустриално признати доставчици на решения, публично декларирали съответствие с GDPR и e-privacy политиките, като Google и Facebook. Съгласието включва и поставяне и използване на маркиращи уникални деперсонализирани идентификатори, включително и с използване на cookies, localStorage или друга подходяща общоприета web технология;
 • Трети лица, предоставящи услуги на Администратора като Счетоводители и счетоводни предприятия; Одитори и Одиторски предприятия; Юристи – Адвокати, адвокатски кантори и юрисконсулти; Нотариуси; Рекламни и ПР агенции; Дружества извършващи дейност по системно администриране на данни.
Какви са правата ви във връзка с личните данни?

Наш приоритет е както да ви информираме за вашите законови права, така и да гарантираме тяхното спазване. Вие имате следните права, които следва да се съблюдават при обработване на личните ви данни:

 • Право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработка на личните ви данни;
 • Да поискате коригиране или допълване на данните ви при констатирана неточност чрез писмено заявление, отправено до нас;
 • Право на достъп до личните ви данни;
 • Право на ограничаване обработването на личните ви данни;
 • Право на възражение срещу обработването на личните ви данни;
 • Правото на преносимост на данните;
 • Право да поискате изтриване на личните ви данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);
 • Право да поискате от Администратора на личните ви данни да уведомите третите лица, на които Администраторът е предоставил вашите данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни.
 • Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни.
Кога Администраторът може да ползва данните ви, за да се свърже с вас?

Можем да използваме предоставената от вас информация, за да се свържем с вас относно различни въпроси като:

 • да ви уведомим за промени в политиките на Администратора и настоящите правила;
 • да ви отговорим, когато сте се свързали с нас или да ви отговорим на ваш коментар или жалба;
 • да ви поканим да участвате в наши проучвания по отношение на услугите на Администратора;
 • за маркетингови цели;
 • за да ви изпратим подходящи предложения за услуги на Администратор и/или на трети страни – Партньори;
 • за да ви информираме за игри, конкурси или промоционални оферти на Администратора и/или на трети страни – Партньори.

Никога няма да се свържем с вас, за да поискаме паролата от вашия акаунт.

Как мога да получа, актуализирам и управлявам моите лични данни?

Вие можете лесно да актуализирате и управлявате вашата информация, като отидете на „Настройки за поверителност”.

Ако маркирате „Съгласявам се с политиката за поверителност (Privacy Policy)” вие се съгласявате с горепосочената информация, като може да промените или да се откажете от съгласията си, като отидете на „Настройки за поверителност”.

За да може по-лесно да управлявате съгласията си, сме изградили Център за поверителност, който включва и инструмент за управление на Вашата поверителност (privacy dashboard).

Чрез него, Вие можете да разгледате и управлявате дадените съгласия и да заявите изпълнения на предвидените в GDPR права.

Нашият уебсайт използва „бисквитки”. Ако искате да научите повече за използването за „бисквитките” на нашият уебсайт и това как да ги управлявате, прочетете нашата Политика за Бисквитки”.

Заключение

Настоящата политика за поверителност е актуална към дата 16.07.2021 г.

Администраторът запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта, освен ако в актуализираната версия на Политиката не е предвидено друго. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Политиката. Политиката може да бъде актуализиранa по всяко време без специално уведомяване на потребителите на Сайта. Администраторът не носи отговорност, ако даден потребител на уебсайтa не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политиката.