Обявяване на декларация за липса на дейност

Обявяване на декларация за липса на дейност

(Декларация по чл. 38, ал. 9 от ЗСч)

Фирмите, които не са осъществявали търговска дейност през отчетната година, следва да подадат декларация за липса на дейност в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ до 30 юни тази година. По този начин те се освобождават от задължението за публикуване на Годишен финансов отчет (ГФО).

От 01.01.2020 г. фирмите вече не е необходимо да подават декларация за липса на дейност всяка година, т.е. ако сте подали декларация през 2020 г. за отчетната 2019 г., то през 2021 г. и следващите години нямате задължение за подаване на декларацията в Търговския регистър.

ЗАЯВКА ЗА УСЛУГАТА
Моля въведете необходимата информация и ние ще се свържем с вас.
Въведете телефонния си номер и ние ще се свържем с вас при първа възможност.
Добавете допълнителна информация или задайте въпроси на които искате да отговорим, ако сметнете че е нужно.
Необходими документи:
  • Заявление по образец Г2;
  • Декларация по чл. 38, ал. 9 от ЗСч;
  • Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР;
Заличаване в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ

Ако не желаете повече да осъществявате търговска дейност и не искате да се занимавате с декларации или годишни финансови отчети, можете да заличите Вашата фирма в Търговския регистър.

Какво представлява и е включено в услугата:

1. Безплатна консултация;
2. Изготвяне на всички необходими документи;
3. Попълване на заявлението/ята;
4. Всички държавни такси;
5. Вписване/обявяване в Търговския регистър;
6. Хонорар за услугата;

Заявявайки услугата наш сътрудник ще се свърже с вас, за да обсъдим детайлите, засягащи изпълнението и като може да разчитате на пълното ни съдействие да ви консултираме и подготвим изцяло необходимата документация, както и входираме (обявим) решението в 24-часов срок, като по този начин ви спестяваме време и пари.