ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА дружество

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО

Всяко дружество може да се преобразува в друг вид, да се влее в друго, да се раздели на други дружества, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на ново дружество чрез сливане. При всички форми на преобразуване преобразуващите се, приемащите и новоучредените дружества могат да бъдат от различен вид, доколкото закон не предвижда друго.

Формите на преобразуване на фирма се осъществяват чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне и отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна на правната форма.

  • Вливане – процедура, при която цялото имущество на едно или повече търговски дружества (преобразуващи се дружества) преминава към едно съществуващо дружество (приемащо дружество), което става техен правоприемник. Преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация.
  • Сливане – процедура, при която цялото имущество на две или повече търговски дружества (преобразуващи се дружества) преминава към едно новоучредено дружество, което става техен правоприемник. Преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация.
  • Разделяне – процедура, при която цялото имущество на едно търговско дружество (преобразуващо се дружество) преминава към две или повече дружества, които стават негови правоприемници за съответна част. Преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация.
  • Отделяне – процедура, при която част от имуществото на едно търговско дружество (преобразуващо се дружество) преминава към едно или няколко дружества, които стават негови правоприемници за тази част от имуществото. Преобразуващото се дружество не се прекратява.
  • Отделяне на еднолично търговско дружество – процедура, при която част от имуществото на едно търговско дружество преминава върху едно или повече еднолични дружества с ограничена отговорност и/или еднолични акционерни дружества, при което преобразуващото се дружество става едноличен собственик на капитала им.
ЗАЯВКА ЗА УСЛУГАТА
Моля въведете необходимата информация и ние ще се свържем с вас.
Въведете телефонния си номер и ние ще се свържем с вас при първа възможност.
Добавете допълнителна информация или задайте въпроси на които искате да отговорим, ако сметнете че е нужно.
Какво представлява и е включено в услугата:

1. Безплатна консултация;
2. Изготвяне на всички необходими документи;
3. Попълване на заявлението/ята;
4. Всички държавни такси;
5. Вписване/обявяване в Търговския регистър;
6. Хонорар за услугата;

Заявявайки услугата наш сътрудник ще се свърже с вас, за да обсъдим детайлите, засягащи изпълнението и като може да разчитате на пълното ни съдействие да ви консултираме и подготвим изцяло необходимата документация, както и входираме (обявим) решението в 24-часов срок, като по този начин ви спестяваме време и пари.

Ако желаете да регистрирате нова фирма или се нуждаете от допълнителна консултация относно преобразуване на вашето дружество, не се колебайте да се свържете с нас!


Последни публикации :