Проверка на недвижим имот

Проверка на недвижим имот

Ако сте решили да придобиете недвижим имот и желаете сигурност ,че сделката ще бъде юридически издържана, то тази услуга е за вас.

Ние ще проверим имота за :

възбрани, вписани искови молби, право на собственост, урчедени ограничени вещни права, учредени или заличени ипотеки, придобиване от предишните собственици.

Преглеждаме и проверяваме всички документи касаещи имота и на базата на нашата проверка ви изготвяме правно становище , което ще получите , разгледате и обсъдите с нас и по този начин сте наясно с цялата информация касаеща имота ,който желаете да придобиете.

Въведете телефонния си номер и ние ще се свържем с вас при първа възможност.
Добавете допълнителна информация или задайте въпроси на които искате да отговорим, ако сметнете че е нужно.