Намаляване на капитала на търговско дружество

Намаляване на капитала на търговско дружество

Капиталът на търговското дружество е постоянна, неизменна величина, което означава,че размерът му трябва да бъде конкретно определен от съдружниците при образуването на дружеството и този размер да бъде вписан в търговския регистър.                

Съгласно Търговския закон, капиталът не може да бъде намаляван под 2 лв.

Намаляването на капитала на дружеството се извършва чрез единодушно решение на общото събрание или от едноличния собственик на капитала.

Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.
Относно решението се съставя протокол, в който се описва целта, размера и начина на намаляването и следва да бъде заверен нотариално.

Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

ЗАЯВКА ЗА УСЛУГАТА
Моля въведете необходимата информация и ние ще се свържем с вас.
Въведете телефонния си номер и ние ще се свържем с вас при първа възможност.
Добавете допълнителна информация или задайте въпроси на които искате да отговорим, ако сметнете че е нужно.
Необходими документи:
  • Заявление за обявяване на предстоящо намаляване на капитала;
  • Протокол с решение за намаляване на капитала;
  • Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър;
  • Документ за внесена държавна такса;
  • Заявление за публикуване на намаляването на капитала;
  • Дружествен договор/учредителен акт, отразяващ промяната в капитала;
  • Покана до кредиторите;
  • Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър;
  • Документ за внесена държавна такса;

Какво представлява и е включено в услугата:

1. Безплатна консултация;
2. Изготвяне на всички необходими документи;
3. Попълване на заявлението/ята;
4. Всички държавни такси;
5. Вписване/обявяване в Търговския регистър;
6. Хонорар за услугата;

Заявявайки услугата наш сътрудник ще се свърже с вас, за да обсъдим детайлите, засягащи изпълнението и като може да разчитате на пълното ни съдействие да ви консултираме и подготвим изцяло необходимата документация, както и входираме (обявим) решението в 24-часов срок, като по този начин ви спестяваме време и пари.