Търговска марка

Търговска марка

Какво е търговска марка?

I. Същност на търговската марка

Легална дефиниция за марка е поместена в чл. 9, ал. 1 от Закона за марките и географските означения („ЗМГО“) и гласи следното: „Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. Такива знаци могат да бъдат например: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци.

Накратко търговската марка е знак, който идентифицира и отличава стоките и/или услугите на Вашия бизнес. Този знак често се нарича и “запазена марка”. Нейните функции са отличителна, идентифицираща, рекламна и гаранционна.

II. Регистрация на търговска марка

Регистрацията на търговска марка е от съществено значение за един бизнес. С това придобивате изключителни права върху този знак. Правото върху марка включва правото на притежателя ѝ да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност всеки знак за стоки и/или услуги.

1. Регистрация на търговска марка в България:

 • Има действие на територията на Република България.
 • Срок на действие – 10 г., считан от подаване на заявката, като може да бъде подновяван неограничено за следващи периоди от по 10 г. чрез заплащане на съответните такси. Искането за подновяване следва да се подаде в течение на 1 г. преди изтичането на срока или до 6 месеца след това. Ако се изпусне този срок, то трябва да се подаде нова заявка.
 • Цените се определят от Тарифа за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България.

2. Регистрация на търговска марка на Европейския съюз

 • Има действие по отношение на страните-членки на ЕС.
 • Срок на действие – 10 г., считан от подаване на заявката, като може да бъде подновяван за следващи периоди от по 10 г. чрез заплащане на съответните такси.
 • Цените се определят от Приложение I към Регламент 2015/2424/

3. Международна регистрация на търговска марки

 • Има действие в държави-членки на Мадридската спогодба и Протокола към нея, които са изрично посочени при подаване на заявката.
 • Срок на действие – 10 г., считан от подаване на заявката, като може да бъде подновяван за следващи периоди от по 10 г. чрез заплащане на такси.
 • Цените се определят с оглед начина, по който бъде подадена заявката, като възможностите са следните:
 • Подаване на заявка в Патентнота ведомство на Република България:
 • Подаване на заявка в Световната организация за интелектуална собственост:
 • Регистрирането на тази марка се извършва по Мадридската спогодба и Протоколът към нея и съответно закрила за нея може да се иска чрез посочване на всяка държава, страна по тях. Изискване за регистрация на такава марка е първо да има регистрирана национална марка пред Патентно ведомство на Република България или поне подадена заявка за такава регистрация.
 • Някои държави може да имат индивидуални такси.

III. Прекратяване действието на регистрацията

1. Действието на регистрацията се прекратява със:

 • изтичането на 10 години от датата на подаване на заявката;
 • отказ на притежателя;
 • прекратяване на юридическото лице – притежател без правоприемство;
 • отменяне – когато в срок 5 години от датата на регистрацията притежателят не е започнал реално да използва марката на територията на Република България във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, или използването е било преустановено за непрекъснат период от 5 години, регистрацията може да бъде отменена, ако не съществува основателна причина за неизползването;
 • заличаване – ако марката е била регистрирана в противоречие с абсолютни или относителни пречки; ако е била регистрирана без съгласието на представителя; ако е притежание на лице, което е действало недобросъвестно при подаването и др.;

IV.Защо е толкова важна марката?

В случай, че трето лице реши да използва същата или подобна на вашата марка, той ще трябва да спре производството и продажбата, а вие имате право да претендирате обезщетение за използването ѝ. Държавните органи са длъжни да ви съдействат и да защитят правата ви.

При липса на регистрация на търговска марка, интелектуалната ви собственост няма да бъде защитена, като по този начин ще има реална опасност да загубите изцяло изградения си пазар, както и сериозна сума пари.

Ако желаете да регистрирате търговска марка или имате допълнителни въпроси, може да разгледате нашите услуги или да се свържете с нас и да ви консултираме безплатно на телефон : 0894 42 68 90.

2 коментара за “Търговска марка

 1. Петър Шипков

  Здравейте
  Интересува ме колко струва запазването на марка и какви документи са нужни?

  • Здравейте!
   Държавната такса за регистрация на търговска марка в България е 520 лева до три класа и по 30 лева за всеки следващ. Процедурата обикновено трае около година.Хубавото е ,че от момента на подаването на заявлението придобивате веднага правата върху марката, ако вече не е регистрирана от друг.Добре е да се направи предварително проучване , с цел да се избегне така наречената опозиция (възражение от страна на лице с правен интерес ,на което може да му бъде засегната вече регистрирана негова марка).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *