Регистрация по ДДС

Регистрация по ДДС

Процесът на регистрация по ДДС се урежда със Закона за данъка върху добавената стойност, като регистрацията може да е задължителна или доброволна.

Задължителната регистрация по ДДС се налага , когато генерирате оборот над 50 000 лева. Следва в 14 дневен срок да подадете заявление за регистрация. Тук обръщаме внимание, че става дума за оборот , а не за сума – печалба. Ако са налице условията за задължителна регистрация  и задълженото лице не подаде заявлението в уречения срок, то следното ще бъде регистрирано по инициатива на НАП и ще му бъде наложена глоба в размер от 500 до 5000 лева.

ЗАЯВКА ЗА УСЛУГАТА
Моля въведете необходимата информация и ние ще се свържем с вас.
Въведете телефонния си номер и ние ще се свържем с вас при първа възможност.
Добавете допълнителна информация или задайте въпроси на които искате да отговорим, ако сметнете че е нужно.
Какво представлява и е включено в услугата:

1. Безплатна консултация;
2. Изготвяне на всички необходими документи;
3. Попълване на заявлението/ята;
4. Всички държавни такси;
5. Вписване/обявяване в Търговския регистър;
6. Хонорар за услугата;

Заявявайки услугата наш сътрудник ще се свърже с вас, за да обсъдим детайлите, засягащи изпълнението и като може да разчитате на пълното ни съдействие да ви консултираме и подготвим изцяло необходимата документация, както и входираме (обявим) решението в 24-часов срок, като по този начин ви спестяваме време и пари.