ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО НА СЪДРУЖНИК

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО НА СЪДРУЖНИК

Прекратяването на членство на съдружник може да настъпи поради:

  • смърт на съдружник;
  • поставянето му под пълно запрещение;
  • обявяването му в несъстоятелност;
  • напускане на съдружник съгласно чл. 125, ал. 2 от ТЗ;
  • изключване по решение на общото събрание;

Тук следва да се отбележи, че промяната на броя на съдружниците е свързана и с промяна в обстоятелствата: промяна в капитала, промяна размера на дяловете или едновременна промяна и на капитала и размера на дяловете.

ЗАЯВКА ЗА УСЛУГАТА
Моля въведете необходимата информация и ние ще се свържем с вас.
Въведете телефонния си номер и ние ще се свържем с вас при първа възможност.
Добавете допълнителна информация или задайте въпроси на които искате да отговорим, ако сметнете че е нужно.
Какво представлява и е включено в услугата:

1. Безплатна консултация;
2. Изготвяне на всички необходими документи;
3. Попълване на заявлението/ята;
4. Всички държавни такси;
5. Вписване/обявяване в Търговския регистър;
6. Хонорар за услугата;

Заявявайки услугата наш сътрудник ще се свърже с вас, за да обсъдим детайлите, засягащи изпълнението и като може да разчитате на пълното ни съдействие да ви консултираме и подготвим изцяло необходимата документация, както и входираме (обявим) решението в 24-часов срок, като по този начин ви спестяваме време и пари.